Keresés: küld

Beíratkozás 2019. | Írta: K.Károly - 2019.01.22. 18:01TÁJÉKOZTATÓ

iskolánk első évfolyamára történő beiratkozásról


Tisztelt Szülő!

A Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola első évfolyamára 2019 áprilisában történő hivatalosan lefolytatott felvételi eljárást megelőzően intézményünk fel szeretné mérni a jelentkezők számát. Ezért kérjük, amennyiben iskolánkba szeretné beíratni gyermekét, vegyen részt az előzetes regisztrációs folyamatban.

Előzetes regisztráció menete:

 1. Kérjük, töltse ki az Előzetes regisztrációs adatlapot és azt a mellékleteivel együtt juttassa el intézményünkbe 2019. január 31-éig.

 2. Az adatlapok feldolgozását követően az előjegyzésbe vett gyermeke(ke)t és szüleiket február 1-je és március 15-e közötti időszakban ismerkedő beszélgetésre hívjuk be, mert nem gyermekeket vesszünk fel, hanem családok csatlakozását várjuk. Olyan családokét, akik hozzánk hasonló elveket vallanak a nevelésről, a tanulásról, az iskoláról; komolyan gondolják hitük megélését és aktívan akarnak bekapcsolódni az intézmény életébe. A beszélgetésen az iskola részéről az osztálytanító, a fejlesztő pedagógus/pszichológus, a munkaközösség-vezető, a fenntartó részéről a lelkész vesz részt.

 3. A beszélgetés és a felvételnek való megfelelés alapján az iskola igazgatója szándéknyilatkozat formájában 2019. március 31-éig tájékoztatja a családokat arról, a gyermek felvételre kerül-e az intézménybe, amennyiben 2019 áprilisában a hivatalos beiratkozás megtörténik.


Felvétel sorrendisége:

Tekintettel arra, hogy intézményünk beiskolázási területe Albertirsa és környéke, elsősorban az evangélikus vallású, albertirsai családok gyermekei kerülnek feltételre, majd a környék evangélikusai. A fennmaradó helyekre történik meg a más felekezetűek felvétele. Előnyt élveznek azon evangélikus gyermekek, akiknek szülei, testvérei intézményünkbe jártak/járnak, valamint dolgozóink közvetlen leszármazottai.

Mellékletek:


 • Előzetes regisztrációs lap

 • Lelkészi ajánlás

 • Adatkezelési tájékoztató

 • Hozzájárulási nyilatkozat • Kedves Olvasó!

  „Törekedj igazságra, kegyességre, hitre,
  szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre.”

  (1Tim 6,11b)

  Megtiszteltetés számomra, hogy az intézmény igazgatójaként köszönthetem az interneten keresztül a Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskolában.

  Intézményünkben a nevelés-oktatás a rendszerváltás után, 1993-ban egyetlen első osztállyal indult újra. Az akkori 22 fős csapat abban a tanteremben tanult, amelynek padjait elsősként én is koptattam jó pár esztendővel korábban. Az azóta eltelt évek alatt iskolánk felmenő rendszerben bővült nyolc évfolyamossá.

  Az intézményen belül a családias légkör a jellemző.

  Az evangélikus szellemiség az itt dolgozó, szolgáló munkatársakat együtt gondolkodó, külvilágra nyitott, összetartó közösséggé formálta. A Biblia szellemében élő, Jézus nyomdokain járó hiteles, elkötelezett pedagógusaink követendő példát adnak tanítványainknak.

  Intézményünk honlapján betekintést nyerhet iskolánk múltjába, jelenébe és tájékozódhat a jövőbeli elképzeléseinkről. Ha pedig sikerült kíváncsiságát felkeltenem, akkor tekintse meg élőben is az Alberti evangélikus templomot és az azt körülölelő épületegyüttest: iskolánkat.

  Erős vár a mi Istenünk!

  A személyes találkozás reményében:

  Mányi Sándorné

  igazgató

  Info

  Iskola neve:

  Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola

  Cím:

  H-2730 Albertirsa Pesti út 110.

  Telefon/Fax:

  06-53-370-448

  Intézményvezető:

  Mányi Sándorné

  OM azonosító:

  032344

  Fenntartó:

  Alberti Evangélikus Egyházközség

  Cím:

  H-2730 Albertirsa Pesti út 106.

  Lelki vezető:

  Szilák Túri Krisztina

  Alapítvány:

  Áldott Gyermekkor Közhasznú Alapítvány

  Adószáma:

  18715998-1-13