Keresés: küld

Beíratkozás 2022. | Írta: K.Károly - 2021.11.17. 21:48TÁJÉKOZTATÓ

iskolánk első évfolyamára történő beiratkozásról


Tisztelt Szülő!

Intézményünk a 2022/2023-as tanévben egy első osztályt szándékozik indítani Motyovszki Zsuzsanna tanítónő vezetésével.
A A Microsoft Showcase School nemzetközi cím (Magyarországon 16 iskola rendelkezik ezzel) birtokosaként intézményünk elkötelezett a 21. századi modern iskola irányában, ezért digitális oktatással támogatjuk a tananyag elsajátítását.
A gyermekek első osztálytól kezdődően ismerkednek az angol/német nyelv, a sakkozás és a programozás alapjaival, valamint heti egy óra táncoktatásban részesülnek.
A Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola első évfolyamára jelentkezők számát intézményünk előzetesen fel szeretné mérni. Ezért kérjük, amennyiben iskolánkba szeretné beíratni gyermekét, vegyen részt az előzetes regisztrációs folyamatban.

Előzetes regisztráció menete:

 1. Kérjük, töltse ki az Előzetes regisztrációs adatlapot és azt a mellékleteivel együtt juttassa el intézményünkbe 2021. december 22-éig.

 2. Az előjegyzésbe vett gyermekeket és szüleiket a leadást követően folyamatosan, de legkésőbb a február 1-je és március 15-e közötti időszakban ismerkedő beszélgetésre hívjuk be, mert nem gyermekeket veszünk fel, hanem családok csatlakozását várjuk. Olyan családokét, akik hozzánk hasonló elveket vallanak a nevelésről, a tanulásról, az iskoláról, komolyan gondolják hitük megélését és aktívan akarnak bekapcsolódni az intézmény életébe. A beszélgetésen az iskola részéről az osztálytanító, a fejlesztő pedagógus/pszichológus/óvónő, a munkaközösség-vezető, a fenntartó részéről a lelkész vesz részt.

 3. A beszélgetés és a felvételnek való megfelelés alapján az iskola igazgatója szándéknyilatkozat formájában 2022. március 31-éig tájékoztatja a családokat arról, a gyermek felvételre kerül-e az intézménybe, amennyiben 2022. április 21-22-én a hivatalos beiratkozás megtörténik.


Felvétel sorrendisége:

Tekintettel arra, hogy intézményünk beiskolázási területe Albertirsa és környéke, elsősorban az evangélikus vallású, albertirsai családok gyermekei kerülnek felvételre, majd a környék evangélikusai. A fennmaradó helyekre lehetséges a más felekezetűek felvétele. Előnyt élveznek a gyülekezettel és intézményeivel közvetlen, napi kapcsolatban lévő családok leszármazottai, iskolánkba járó gyermekek testvérei.

Mellékletek:


 • Beiratkozás 2022/2023.
 • Kedves Olvasó!

  „Törekedj igazságra, kegyességre, hitre,
  szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre.”

  (1Tim 6,11b)

  Megtiszteltetés számomra, hogy az intézmény igazgatójaként köszönthetem az interneten keresztül a Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskolában.

  Intézményünkben a nevelés-oktatás a rendszerváltás után, 1993-ban egyetlen első osztállyal indult újra. Az akkori 22 fős csapat abban a tanteremben tanult, amelynek padjait elsősként én is koptattam jó pár esztendővel korábban. Az azóta eltelt évek alatt iskolánk felmenő rendszerben bővült nyolc évfolyamossá.

  Az intézményen belül a családias légkör a jellemző.

  Az evangélikus szellemiség az itt dolgozó, szolgáló munkatársakat együtt gondolkodó, külvilágra nyitott, összetartó közösséggé formálta. A Biblia szellemében élő, Jézus nyomdokain járó hiteles, elkötelezett pedagógusaink követendő példát adnak tanítványainknak.

  Intézményünk honlapján betekintést nyerhet iskolánk múltjába, jelenébe és tájékozódhat a jövőbeli elképzeléseinkről. Ha pedig sikerült kíváncsiságát felkeltenem, akkor tekintse meg élőben is az Alberti evangélikus templomot és az azt körülölelő épületegyüttest: iskolánkat.

  Erős vár a mi Istenünk!

  A személyes találkozás reményében:

  Mányi Sándorné

  igazgató

  Info

  Iskola neve:

  Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola

  Cím:

  H-2730 Albertirsa Pesti út 110.

  Telefon/Fax:

  06-53-370-448

  Intézményvezető:

  Mányi Sándorné

  OM azonosító:

  032344

  Fenntartó:

  Alberti Evangélikus Egyházközség

  Cím:

  H-2730 Albertirsa Pesti út 106.

  Lelki vezető:

  Györgyi Zsolt

  Alapítvány:

  Áldott Gyermekkor Közhasznú Alapítvány

  Adószáma:

  18715998-1-13